Musikforumtidningen

Nr 8/79

Nr 8/79 av Musikforumtidningen, från december 1979, bjöd på en kallelse till stormötet den 3/12, ett Sandå-inlägg om vem som egentligen skulle jobba på Musikcaféet, ett debattinlägg om energifrågan, fortsatt disco-debatt mm. Följ med!

Kallelse till stormötet måndagen den 3/12 kl 19.00

Dagordning:
   Formaliteter
   Rapporter
   KFUM-samarbetet - se annan plats i tidn!
   Utlåning av lokalerna
   Medlemsavgiften 1980
   Caféets annonser
   Tidpunkt för årsmötet
   Den verkligt stora och intressanta punkten på det här stormötet blir utan tvekan den om KFUM. Styrelsen i Musikforum och KFUM's styrelse har haft ett sammanträffande för att försöka reda ut begreppen. Läs Jan Perssons artikel på sidan
   Ska vi ändra på principerna för utlåning av lokalen? Enligt ett stormötesbeslut den 8/1-79 ska vi endast hyra ut cafét för interna möten till idéella organisationer. Enligt ett nytt förslag skulle vi kanske börja hyra ur lokalen även för mer offentliga arr.
   Styrelsen föreslår att medlemsavg för 1980 höjs med 10:- till 40:- per medlem och år. Detta för att avgiften ska täcka utgifterna för medlemstidn som fn uppgår till drygt 1000:- per nummer, eller 4:-/medl/nr. Samtidigt föreslås 25:-/medl för hösten.
   Musikcaféstyrelsen har beslutat att slopa annonserna på sina kvällar för att spara in pengar. Istället ska man gå ut med affischer i mängd. Styrelsen för Musikforum menar att det kanske inte är så bra, eftersom annonsen börjar bli inarbetad nu. Dessutom blir det dyrare för Musikforum att sätta in en egen annons. Det är också betydligt lättare att få in artiklar i tidningarna om man annonserar. Musikforums styrelse menar därför att stormötet bör ge våra Musikcaféstyrelserepresentanter i uppdrag att rösta för fortsatt annonsering i tidningarna.
   VÄL MÖTT!

Tänk i nya banor

Det är dags att börja tänka i nya banor när det gäller vem som egentligen ska jobba på caféet. Som det är nu så har inte arr-grupperna något som helst ansvar utöver att ordna fram lämpligt framträdande för kvällen. Detta är ju i och för sig ett stort och viktigt ansvar, men jag tycker att det inte räcker med "bara" det. Arr-grupperna måste också ställa upp och jobba på "sina" kvällar!
   Istället har man alltså den här stackars serveringsgruppen som sköter all marktjänst, dvs bestämmer priser, inköp, serverar kaffe, säljer biljetter osv. Ofta vet heller inte de som jobbar en kväll vad det ska kosta att komma in eller hur mycket bandet ska ha i gage, och ibland inte ens vad bandet heter.
   Jag tycker att vi ska upplösa den nuvarande serveringsgruppen, och ta dessa åtta människor och av dem göra två nya arr-grupper. Drömmen vore att få ihop så många som jobbar i en arr-grupp att varje grupp bara behöver ställa upp en gång i månaden. Tänk er vilka otroligt genomtänkta arr det skulle kunna bli. Musikforum skulle också kunna få en starkare framtoning på arren, när någon från gruppen som har stått för det hela kommer fram och presenterar kvällens artister och nämner några ord om det jobb som ligger bakom.
   Ett 30-tal personer skule man behöva om man tänker sig att varje grupp ska ha en kväll i månaden. det låter väl inte så där helt omöjligt? Redan nu finns det c:a 20 människor aktiva i serv.- och arr-grupperna.
   Jag tycker att vi måste ta upp den här frågan och diskutera den ordentligt, för att kanske börja jobba på det här sättet i början av år 1980. Det vore bra att få höra synpunkter på det här, och särskilt från de som redan nu jobbar i nån av de här grupperna.
   anders sandå

Den nakna sanningen

Då först
när vi alla är nakna
kan vi för första gången se varann
och den stora upptäckten
den största av alla
blir att se att det vi trodde var nakenhet
bara var ett bländverk
att där finns kroppar
till brädden fyllda av erfarenhet
axlar av mognad
och stråk av förvåning och nyfikenhet
oändlig tyngd och förvissning
i skuldror och höfter
och ögon bräddfulla av fantasi

Men då måste vi röja undan
spåren av falsk förförelse
göra egendomarna till allmänning
och fabrikerna till konstverk
och tänk er:
en naken länsstyrelse
eller en naken stat
Vem skulle inte skratta åt dem
och upptäcka kraften i den egna kroppen
den levande
utan blygsel
utan stelhet
och förena sig med de andras
i den nakna rikedomens första dans

(Tunasidan - http://www.tunasidan.se)